“Öğretmen İçin Materyal Geliştirme Atölyeleri” Neden Önemli?

Ana Sayfa » BLOG » “Öğretmen İçin Materyal Geliştirme Atölyeleri” Neden Önemli?

Neden bu başlık üzerine yoğunlaşıyorum biliyor musunuz?

Bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da gündeme getirilen e-içerik hazırlama yarışmasının da bunda büyük payı var.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan OGM Materyal sitesine baktığımızda da gelişen değişen ve çokça elektronikleşen dünyada eğitimin geldiği nokta elektronik ve etkileşimli öğretim materyallerin varlığını gerekli kılıyor.

Biz öğretmenlerin en büyük ihtiyaçlarından biri, mevcut sistemle birlikte eğitimde yeni teknolojileri verimli kullanabilme bu teknolojileri eğitim öğretime en doğru şekilde entegre edebilmek.

Özellikle internet tabanlı program ve uygulamaları (yani bir bakıma web 2.0 uygulamaları) başta olmak üzere dündaya eğitim ve öğretimde kullanılmaya uzun zamandır başlanan ama ülkemizde henüz tam randmanlı bir şekilde kullanılmayan SCORM , LMS tarzı programların eğitime entegre edilme oranının çok düşük olduğunu düşünüyorum.

Yine öğrencilerimizin derslere verimli ve keyifli bir şekilde katılımını sağlayacak, kazanım ve bilgileri uzun vadede zihinlere yerleştirecek interaktif etkileşimli materyalleri üretmeyi öğretmenlerimiz zannımca oldukça fazla istiyor ancak bununla ilgili herhangi bir uygulamalı öğretim çalışmaları yaygın bir şekilde maalesef bulunmuyor.

İşte atölyelerde burada devreye giriyor.

Gerek merkezi ve gerekse taşra teşkilatında bu tür materyal geliştirme atölyeleri tarzında organizasyonların oluşturularak bir bakıma hizmet içi eğitim faaliyeti gibi isteğe bağlı olarak öğretmenlerimize verilmesi bakanlığımızın eğitim öğretim materyalleri konusunda duyabileceği ihtiyaçların yine bakanlık öğretmenleri tarafından karşılanması noktasında faydalı olacaktır.

Öğretmenlerimize verilecek bu atölyelerle bir bakıma dijital interaktif ve etkileyici materyalleri nasıl üretebilecekleri, hangi materyal üretim araçları ile kolay ve basit olarak gerçekleştirilebileceği gösterilebilir. Atölyelerde başarılı olan öğretmenlerimizin materyalleri merkezi ve taşra teşkilatlarına bağlı materyal havuzlarında değerlendirilebilir.

Yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu köşeden ve bu yazı aracılığıyla bir çağrıda bulunmuyorum. Sadece bundan sonra öğretmenlerimizin teknolojik materyal ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında güzel çalışmalar yapılabileceğini ve bunun materyal geliştirme atölyeleriyle çok da verimli olacağını düşünüyorum. Yani en azından içimde hâlâ sönmeyen bir ışık var. Çünkü geçmişe dönük tecrübelerim bana şunu gösterdi: Bu tür atölyelerle uygulama yaptığım bir çok öğretmenimiz şu an çok güzel materyaller üretebiliyor.

Sesimizi duyan değerli yöneticilerimizin bu konuda hassasiyetle duracağını ve gerekli adımları atarak başta öğretmenlerimiz olmak üzere geleceğin dinamik nesli için yeni ufuklar açacak bu tür organizasyonları gerçekleştirmesini ümit ediyorum.

%d blogcu bunu beğendi: