Mehmet Fatih Bütün

MEB 2023 Vizyon Belgesinde Dijital Dönüşüm Süreci

16.09.2020
350
MEB 2023 Vizyon Belgesinde Dijital Dönüşüm Süreci

MEB 2023 Vizyon Belgesinde Dijital Dönüşüm Süreci

Öğretmenlerin bundan sonraki başarılarında, bugün ve gelecekte kullanılacak temel dijital argümanlara hâkim olmaları önemli rol onayacaktır. Bunun önemli bir konu/problem olduğunu düşünen Millî Eğitim Bakanlığı “Eğitim 2023 Vizyon Belgesi”nde “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” isimli tema başlığına yer vererek bu konudaki hedefleri ortaya koymuştur.

2018‘de yayınlanan Eğitim 2023 Vizyon Belgesi’nde yaklaşık 22 tema bulunmaktadır.  Alfa Kuşağının eğitiminde kullanılacak dijital yaklaşımlara dair ipuçları veren “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” adlı temada belirtilen 2 temel hedef ve bunlara ait alt hedefler şöyledir:[1]

Hedef-1: Di̇ji̇tal İçeri̇k ve Beceri̇leri̇n Geli̇şmesi̇ için Ekosi̇stem Kurulacak

Alt Hedefler:

 1. İçerik normları ve kalite standartları tüm olası kullanım senaryolarını destekleyecek şekilde Ulusal Dijital İçerik Arşivi oluşturulacaktır.
 2. İçerik çeşitliliğini desteklemek için ülke çapında içerik geliştirme ekosistemi oluşturulacaktır.
 3. Dijital içerikleri etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler yetiştirilerek bu kültürün okullarda yaygınlaşması sağlanacaktır.
 4. Dijital materyaller ile basılı materyaller ilişkilendirilecek, öğretmenlere bunların etkin kullanımıyla ilgili destek materyaller sunulacak, dijital materyallerin ana öğretim materyali olarak kullanılması yaygınlaştırılacaktır.
 5. Dijital içerikler kullanılarak kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinin yaşanabildiği platformlar hazırlanacaktır.
 6. Öğrencilerin PISA gibi uluslararası sınavlarda arzu edilen sonuçları alabilmeleri için üst bilişsel becerileri destekleyen yeni nesil dijital ölçme materyalleri geliştirilecektir.

Hedef-2: Di̇ji̇tal Beceri̇leri̇n Geli̇şmesi̇ İçi̇n İçeri̇k Geli̇şti̇ri̇lecek ve Öğretmen Eği̇timi Yapılacak

Alt Hedefler:

 1. İlkokul derslerinin kazanımı hâline getirilmiş olan güvenli internet, siber güvenlik, siber zorbalık ve veri güvenliği gibi kavramların izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla erişi ve edinimleri takip edilecek, gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
 2. Sınıf öğretmenlerinin bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünce öğretimine yönelik, yüz yüze hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.
 3. Öğrencilerimizle birlikte, kendilerine bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecektir.
 4. Öğretmenlerimizin dijital eğitim konusunda kendilerini geliştirmelerine yönelik olarak, istedikleri zaman faydalanabilecekleri içerik videoları geliştirilecek ve çevrimiçi atölyeler düzenlenecektir.
 5. Matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimleri verilecektir.

Vizyon belgesinin ilgili temasında belirtildiği gibi MEB eğitimde dijital bir gelişim ve dönüşüm süreci belirlemiştir. 2018’de açıklanan bu hedeflerin, 5 yıl gibi bir süre içerisinde hayata geçmesi planlanmaktadır. Orta ölçekli bir eğitim hedefi sayılabilecek bu belgeyle MEB, şüphesiz daha nitelikli bir eğitim ve daha nitelikli bir öğretmen hedeflemektedir. Ancak unutmamak gerekir ki MEB’e öğretmen altyapısını eğitim ve ilahiyat fakülteleri gibi öğretmen yetiştiren kurumlar sağlamaktadır. Altyapının sağlamlığı, niteliği ve kalitesi öğretmen kalitesini doğrudan etkileyecek önemli bir faktördür. Dolayısıyla öğretmenin geliştirilmesi ve dijital donanımı yüksek hale getirilmesi kadar, belki de bundan önce öğretmen adaylarının geliştirilip dijital donanım bakımından mesleğe hazır hale getirilmesi hayati önem arz etmektedir. Bu açıdan bu belgede belirtilen hedeflerin öğretmen yetiştiren kurumların da hedefi haline getirilmesi ve bu konuda sıkı bir entegrasyon sağlanması oldukça gerekli bir ihtiyaçtır. Böylece bu fakültelerde verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerle bir öğretmen adayı daha nitelikli eğitim almış olacak ve öğretmen olarak göreve başladığında da MEB’in hedeflerine daha hızlı uyum sağlayabilecektir. Aksi takdirde MEB’in bu hedeflerinin gerçekleşmesi uzun bir süreç alacak, daha da önemlisi yeterli alt yapıyla yetişmemiş bir öğretmenin sınıf ortamında öğrenciler üzerinde olumsuz bir takım etkiler bırakma ihtimali yükselecektir.

Bugünün eğitimcileri, gelecekte söz sahibi olacak kuşakların özellikle dijital dilini iyi bilmelidir. Çünkü bu dil onlarla iletişim kurmada ve onlara doğru rehberlik yapmada önemli bir katkı sağlayabilecektir. Yeni nesillerin ahlaki, vicdani, dini ve sosyo-kültürel gelişimlerinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesinde bu dijital dile ihtiyaç olacağı açık bir şekilde gözükmektedir. Bu başarılabildiği takdirde bu nesillerin teknolojinin kurbanı olmadan, teknolojiyi faydalı ve gerekli yerlerde kullanabilmelerini sağlayabilmek mümkün olabilecektir.

[1] MEB, “2023 Eğitim Vizyonu” (2018).

Mehmet Fatih BÜTÜN
Dijital E-İçerik Geliştiricisi / Öğretmen


# Sitemizde bulunan diğer yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

# MFB Akademi’ye buradan ulaşabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bir Cevap Yazın

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Copyright © 2006 MFB
%d blogcu bunu beğendi: