Mehmet Fatih Bütün

Dijital Çağın Modeli Flipped Classroom Olabilir mi?

08.10.2020
226
Dijital Çağın Modeli Flipped Classroom Olabilir mi?

Dijital Çağın Modeli Flipped Classroom Olabilir mi?

Gelenekçi öğretim modelinin yaşadığımız dijital çağda tersyüz edilerek yenilikçi bir bakış açısı ile kendisini bu çağa adapte etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun için de en uygun modellerden birinin de Flipped Classroom olduğunu düşünüyorum. Ancak öğretimi tersyüz etmeden önce dilerseniz yazımızın öznesi olan ters yüz öğrenme ya da Flipped Classroom nedir? Bu konu hakkında sizleri bilgilendirelim.

Öğrenmeyi yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişmesi (Gagné & Driscol,1988; Ertürk, 1986; Fidan, 1986) olarak tanımlayan Harvard Üniversitesi Fizik profesörü Eric Mazur öğrenmenin iki adımda gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu adımların ilki bilginin transferi (akademisyen veya farklı kaynaklar aracılığıyla bilgi kaynağından öğrenciye aktarım), ikincisi ise bilginin öğrenci tarafından özümsenmesidir.[1]

Geleneksel eğitim yöntemlerini tersine çeviren bir öğretme ve öğrenme yöntemi olan Flipped Classroom, geleneksel öğretim yöntemlerinin çok ötesinde, çağımızın en büyük getirisi olan teknolojiyi kullanarak oluşturulmuş bir yöntemdir. Türkçeye çevirecek olursak “Dönüştürülmüş Sınıflar” olarak adlandırabiliriz. İsminden de az çok anlaşılacağı üzere dönüştürülmüş sınıflar yönetimi kullandığınız geleneksel yöntemleri baş aşağı çevireceğiniz bir yöntemdir. Bu yöntemle aslında en temel öğretim modellerinden biri olan Bloom’un Tam Öğrenme Modeli’ne maksimum düzeyde katkıda bulunulabilir. [2]

Flıpped Classroom nasıl ortaya çıktı?

2001 yılında Marc Prensky, Dijital Yerliler Dijital Göçmenler kitabında ilk defa “dijital yerli” terimini ortaya attı. Bu eserde günümüz çocukları ve onların öğretmenleri arasındaki nesil farkını tanımlamak için yerli ve göçmen benzetmesi yaptı. [3]

Dijital Yerliler, kısaca teknolojiyle küçük yaşlarında tanışmış kişiler olarak tanımlanabilir. Bu kişilerin ana dilleri bilgisayar, video oyunları ve internetin dijital dilidir. Bu genç nesil günümüzde genellikle 15 ile 25 yaşları arasındadır. Bu kişiler, 1985’ten önce doğan Dijital Göçmenlerle etkileşimli ürünleri algılayışları ve bu ürünleri kullanma şekilleri açısından farklılık gösterirler. [4]

Gerçek şu ki, bu jenerasyon çok özel. Onların çalışması, ödev yapması, okuması ve birbirleriyle iletişim kurması öğretmenlerinin büyüme tarzından çok farklı.

Bu jenerasyon farkının en etkili sebeplerinden birinin teknoloji olduğu çok açıktır. Modern teknoloji insanların hayatını etkiliyor ve değiştiriyor. Bu değişimin en büyük hissedarı çocuklar oluyor. Dolayısıyla, eğitim dünyası bir dakika ayırıp geleneksel metot, yaklaşım, iletişim, sınav ve etkileşimin öğrencilerle ne kadar uyumlu olduğunu iyice düşünmeli. [5]

Idit Harel Caperton (2012) de diyor ki “Yılların araştırması şunu kanıtladı, yeni bilginin bireyler tarafından özümsenmesi yapılandırmacı, üretici aktivitelerle mümkün, ders anlatımlarının pasif bir şekilde sindirilmesiyle değil.” ( Caperton, I. H., (2012), Before we flip classrooms, let’s rethink what we are flipping to. Education Trends. Retrieved from http://www.edutopia.org/blog/rethinking-the-flipped-classroom-idit-harel-caperton) [6]

Audrey Watters’a göre (2012) flipped classroom çok yeni bir terim değil ve Khan Academy ya da TED Talks tarafından da bulunmamıştır. Video çekimi derslerin ödev olarak verilmesi Colorado’da matematik öğretmeni olan Karl Fisch’e kadar dayanır. Daniel Pink (2010) “flip thinking” ya da “Fisch flip” ismini verdiği bir hikaye çalışmasını gündeme getirdi. Fakat bunlardan daha önce bir çok eğitimci derslerini dönüştürmenin yollarını arıyordu. [(Watters, A. (2012). Top ed-tech trends of 2012: The flipped classroom. Retrieved from http://hackeducation.com/2012/11/28/top-ed-tech-trends-of-2012-flipped-classroom/) ] [7]

Fakat bunlardan daha önce bir çok eğitimci derslerini dönüştürmenin yollarını arıyordu: kimya öğretmeni Jonathan Bergmann ve Aaron Sams (2007) derslerini kayda aldılar. Aaron Sams ve Jonathan Bergmann (2013), bu modelde öğrencilerin kayda alınmış dersleri ödev olarak izlediğini ve çalışmalarını sınıf içinde yaptıklarını vurguladı. Bergmann, diğer iki eş yazarla birlikte, flipped classroom konusunda söylenen bazı yanlış anlamaları düzeltmeye çalışıyor: Mesela, flipped modelin sadece online videolardan ibaret olmadığının altını çiziyorlar. Birçok insanın, flipped classroom dendiğinde, aklına hemen videoların geldiğini söylüyorlar. Flipped modelin ders esnasında gerçekleşen anlamlı öğrenme aktiviteleri olduğunu hatırlatıyorlar [ (Mary Beth Hertz, 2012). Hertz, M. B. (2012). The flipped classroom: Pro and con. Technology Integration. Retrieved from http://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz) ] [8]

Tom Foust, fipped modelin yeni bir kapı açtığını, ve öğrencilerin öğrenme merak ve isteğini ateşlediğini belirtiyor. [ (Foust, T. (2012). Special guest article: A tip of the hat to the flip of the class. Illinois Music Educator, 73(2), 100.) ]  [9]

Jonathan Martin ise şu tavsiyelerde bulunuyor:
“ Derslerinizi dönüştürün, yani öğrenciler sizin derslerinizi (veya MIT profesörleri ve Salman Khan gibi uzmanların derslerini) ödev olarak izlesin ve dinlesin ve siz de sınıf zamanınızı, öğrencilerin daha önceden ödev olarak yaptığı, sınıf içi çalışmalara ayırın: problem çözün, grup çalışmaları yapın, araştırın, işbirliği yapın, çizin ve üretin. Sınıfları laboratuvar veya stüdyo yapın, fakat içerik aktarımını da sağlayın.” [ Martin, J. (2011). Advancing the flip: Developments in reverse instruction. Connected Principals. Retrieved from http://connectedprincipals.com/archives/2775 ) ] [10]

Flıpped Classroom nasıl uygulanır? [11]

Klasik Yöntem (Geleneksel Eğitim Anlayışı) >> Okulda Ders

Öğrenci konuyla ilk karşılaşmayı sınıfta yaşıyor. Öğretmen konuyu anlatıyor daha sonra ev ödevi vererek konunun evde pekiştirilmesini sağlıyor. Yani en zor olan bilginin pekiştirilmesi kısmında öğrenci tek başına kalıyor.

Öğrenciye bilginin aktarımı yine öğretmenler tarafından yapılıyor. Fakat öğretmenler tarafından önceden hazırlanmış ders videoları, microsoft dosyaları, PDFler, görseller, resimler ve sunu araçları (Powerpoint, prezi,emaze) gibi tamamlayıcı materyaller ile öğrencilerin dersi evlerinde kendi istedikleri zamanda ve diledikleri süre içinde işliyorlar. Sınıf arkadaşları ve/veya dersin hocası ile “çevrimiçi”(online) olarak iletişime geçip, soru sorabiliyor ve tartışma başlatabiliyorlar. Çevrim içi olarak sunulan mini quizler yardımı ile ders videosunun izlenip izlenmediğinin kontrolü yapılabiliyor.

Böylece bilginin transferi, grupla öğrenme alanından çıkarak kişisel öğrenme alanına girer. Geriye kalan grupla öğrenim alanı Flipped öğrenme ortamına dönüşüyor ki bu daha dinamik ve akademisyenin öğrencileri, kavramları uygulayacakları ve yaratıcı bir şekilde konuyla bütünleşecekleri biçimde yönlendirdiği bir ortam. Bu, öğrencinin asıl ihtiyacı olan bilginin özümsenmesi ve yeni bilgilerin çıkarımı ise ders saatinde sınıfta akademisyenler ve sınıf arkadaşlarıyla işbirliği içinde gerçekleşmektedir.

Flipped Classroom ile Başarı nasıl sağlanır? [12]

Klasik Yöntemte hepimizin bildiği gibi Klasik yöntemde öğrenci konuyla ilk karşılaşmayı sınıfta yaşıyor. Öğretmen konuyu anlatıyor daha sonra ev ödevi vererek konunun evde pekiştirilmesini sağlıyor. Yani en zor olan bilginin pekiştirilmesi kısmında öğrenci tek başına kalıyor.

Flip Yönteminde ise öğrenciye bilginin aktarımı yine öğretmenler tarafından yapılıyor. Fakat öğretmenler tarafından önceden hazırlanmış ders videoları, microsoft dosyaları, PDFler, görseller, resimler ve sunu araçları (Powerpoint, prezi,emaze) gibi tamamlayıcı materyaller ile öğrencilerin dersi evlerinde kendi istedikleri zamanda ve diledikleri süre içinde işliyorlar. Sınıf arkadaşları ve/veya dersin hocası ile “çevrimiçi”(online) olarak iletişime geçip, soru  sorabiliyor ve tartışma başlatabiliyorlar. Çevrim içi olarak sunulan mini quizler yardımı ile ders videosunun izlenip izlenmediğinin kontrolü yapılabiliyor.

Öğretmen sürekli anlatan değil bilgiye ulaşmayı yöneten tasarımcı rolünü üstleniyor. Kısacası öğretmen Profesyonel Öğrenen oluyor.Öğrenci ise bilgiyi pasif bir biçimde alan değil aktif bir biçimde işleyen ve dönüştüren bireyler olarak rol üstleniyor. Kısacası öğrenci Amatör öğrenen oluyor.

Flipped Classroom’un Kazanımları [13]

* Öğrenci istediği yerde istediği zaman dersi dinleyebilir.

* Her öğrencinin dersi anlama hızı aynı olamayabilir, bunu geleneksel yöntemde öğretmen Flipped Classroom’da ise öğrenci dersi videodan istediği hızla izleyebilir, tekrarlayabilir.

* Dersler interaktif, etkileşimli ve uygulamalı işleneceği için öğrencinin konuyu özümsemesi daha kolay olacaktır.

* Öğrenci dersi grup çalışmasıyla yürüteceği için derse karşı ilgisiz kalamaz, dersi dinlememesi söz konusu olamaz.

* Öğrenciler iş birliği ve tartışmalar sayesinde beraber yeni bilgi üretirler.

* Hastalık, spor ve kulüp faaliyetleri gibi zorunlu nedenlerden derse gelemeyen öğrenciler dersten geri kalmazlar.

* Dersin materyalleri sürekli arşivdedir, öğrenci gerek duyduğu zaman geri dönüp sunumları izleyebilir.

* Öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşim ve kişisel temas daha fazla olur.

* Öğrencilerin daha çok sorumluluk alacakları bir ortam oluşur ve sınıfta tüm öğrenciler aktiftir.

* Tüm öğrenciler birebir kişisel eğitim alırlar.

Öğrenci, dersten önce daha alt düzeydeki bilgi edinme ve anlama gibi bilişsel etkinlikleri gerçekleştirir. Ders sırasında akranları ve öğretmenlerinin desteği ile uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma gibi daha üst düzeydeki bilişsel etkinliklere odaklanır.

Flipped Clasroom’un Avantajları:

Öğrenciler Yönünden;

* Üst düzey öğrenme becerisini artırır.

* Farklı sürelerde öğrenme olanağı sağlar.

* Birbirlerinden öğrenme olanağı sağlar.

* Öğrenmede sorumluluk bilincini artırır.

* Bilgiyi önceden öğrenmesi sağlanır.

* Uygulamalarda aktif bir şekilde rol alır.

* Yorum yapma yeteneğini geliştirir.

* Bilgiye istediği zaman ulaşabilme olanağı sunar.

Öğretmenler Yönünden;

* Bloom taksonomisine göre üst düzey bilişsel becerileri kusursuz uygulayabilir.

* Öğrenciler ile online iletişime geçip soruları yanıtlayabilir.

* Online ortamda tartışma başlatabilir.

* Öğrenciler ile iletişim gücü gelişir.

* Birebir ve mini gruplarla etkin bir şekilde çalışabilir.

* Öğrencide gözlenen olumsuz davranış sorunlarını bitirir.

* Zamandan ve mekândan tasarruf sağlar.

Flipped Clasroom’un Dezavantajları

* Teknik altyapıdan kaynaklanan sorunlar çıkabilir.

* Öğretmen tarafından hazırlanan kaynakların güvenirliği test edilmezse bilginin yanlış öğrenilmesi olabilir.

Flipped Classrom hakkında bu bilgilerden sonra başka bir yazımızda da bu modelin ülkemiz devlet kurumlarındaki uygulanış modeli olan Teknoloji Destekli Esnek Sınıflarda Öğretim Modeli (TEDES) hakkında da sizleri bilgilendirmek istiyorum.

——————————————————————–

[1] Flipped Learning Nedir?, http://www.mef.edu.tr/tr/flipped-learning

[2] Araş. Gör. Taner ONAY , http://dijitalhemsire.net/flipped-classroom-nedir/

[3] http://egitimtrend.com/flipped-classroom-nedir-1/

[4] https://www.dijitalajanslar.com/dijital-yerliler-kimdir-ve-ozellikleri-nelerdir/

[5] http://egitimtrend.com/flipped-classroom-nedir-1

[6] http://egitimtrend.com/flipped-classroom-nedir-1

[7] http://egitimtrend.com/flipped-classroom-nedir-1

[8] http://egitimtrend.com/flipped-classroom-nedir-1

[9] http://egitimtrend.com/flipped-classroom-nedir-1

[10] http://egitimtrend.com/flipped-classroom-nedir-1

[11] Mehmet Ali Akış, http://user.orav.org.tr/blogger/mehmetali-akis/page/43586/flipped-classroom

[12] Mehmet Ali Akış, http://user.orav.org.tr/blogger/mehmetali-akis/page/43586/flipped-classroom

[13] Mehmet Ali Akış, http://user.orav.org.tr/blogger/mehmetali-akis/page/43586/flipped-classroom

Flipped Clasroom üzerine dijital bazı kaynaklar

https://univerlist.com/blog/flipped-learning-ters-yuz-egitim-nedir/

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/222436

http://www.mef.edu.tr/tr/flipped-learning

http://dijitalhemsire.net/flipped-classroom-nedir/

https://vizyonergenc.com/icerik/ters-yuz-edilmis-ogrenme-nedir

http://www.ufuktarhan.com/makale/siniflari-ters-yuz-etmeli-flip-the-classroom

Mehmet Fatih BÜTÜN
Dijital E-İçerik Geliştiricisi / Öğretmen

BİR YORUM YAZIN

Bir Cevap Yazın

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Copyright © 2006 MFB
%d blogcu bunu beğendi: